Hợp đồng thiết kế website - công ty adtechjsc.com


Mô hình dịch vụ thiết kế website hiện nay đang là xu thế thị trường. Hàng ngày có hàng trăm hợp đồng của các doanh nghiệp là đơn vị lớn nhỏ trên cả nước. Mời các bạn cùng tham khảo hợp đồng chuẩn thiet ke website để không bị rằng buộc đôi bên cùng có lợi sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc
0o0o0o0o0o0o0o0

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE
Mã số Hợp đồng ../2014

Hôm nay, ngày.....tháng.....năm..... Chúng tôi gồm có:

Bên A : CÔNG TY CP Quảng Cáo Trực Tuyến & Giải Pháp Phần Mềm ADTECHJSC
Người đại diện: Nguyễn Văn A
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: SN57/Lê Lai - P. Đông Sơn - TP. Thanh Hóa
Điện thoại: (0373) 911.133 – 0914242586
Mã số thuế: xxxxxxxxxx

Bên B
Người đại diện:
..............................................................................................................................................
Chức vụ: 

 ..........................................................................................................................................................
Địa chỉ: 
 ...........................................................................................................................................................

Điện thoại: ……………….. 
Mã số thuế: …………………. 
Email: ……….......................................................................

Điều 1: NỘI DUNG VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG THIẾT KẾ WEB.


1.1. Bên B đồng ý thuê bên A các dịch vụ dưới đây:

DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE

STT
Nội dung
Mô tả
Chi phí (VND)
1

Cài đặt website theo mẫu đã chọn

- Cài đặt theo các mẫu trang web đã được niêm yết sẵn tại: adtechjsc.com

Mẫu web khách chọn:...?
30.000.000đ
2

Module chọn thêm (nếu có)

- Tham khảo bảng giá tại : http://www.adtechjsc.com/bao-gia

3
Bảo trì, Back up website
- Bào hành web trong thời gian Bên B còn sử dụng hosting đăng ký tại adtechjsc.com
- Không bảo hành đối với các website sử dụng không đăng ký tại adtechjsc.com
Miễn phí
4
Hướng dẫn vận hành website
- Hướng dẫn cập nhật nội dung và sử dụng các chức năng trong suốt thời gian sử dụng web.
Miễn phí
5
Tổng cộng


Chi phí bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn

CHI PHÍ TÊN MIỀN & HOSTING ( Tùy chọn )
( Đối với các trường hợp khách hàng chưa trang bị tên miền và hosting )


STT
Nội dung
Mô tả
Chi phí (VND)
1

Tên miền Khách chọn


3
Gói Hosting khách chọn
- Dung lượng :
- Băng thông :
4
Tổng cộng

Chi phí bằng chữ: .................................................................................................................................
1.2. Chi phí tên miền và web hosting sẽ không được hoàn tiền lại trong trường hợp Bên B không sử dụng hoặc trong các trường hợp khác.
1.3. Nếu có bất cứ sự thay đổi nào về các hạng mục thiết kế so với đã thống nhất, hai bên sẽ thành lập hợp đồng mới, với giá trị hợp đồng mới. Khi đó bản hợp đồng này, cũng như tất cả các bản sao của nó đều không còn giá trị.
1.4. Hợp đồng thiết kế web hết hiệu lực khi bên A và bên B ký biên bản bàn giao website. Hợp đồng duy trì Domain và Hosting vẫn còn hiệu lực trong suốt thời gian Khách sử dụng dịch vụ tại adtechjsc.com

Điều 2: THỜI GIAN THỰC HIỆN.


2.1. Bản Demo ( mẫu website ): Đã được Bên A niêm yết sẵn tại adtechjsc.com hoặc mẫu website bên B đã chọn.
2.2. Hai bên sẽ tiến hành thống nhất giao diện demo website dựa trên bản demo trên.
2.3. Bên B phải cung cấp cho bên A đầy đủ dữ liệu, tài liệu mà bên A yêu cầu, cũng như có trách nhiệm hợp tác, giải đáp tất cả những thắc mắc của bên A trong quá trình thiết kế.
2.4. Bên A có trách nhiệm bàn giao website trong thời gian từ 10 - 15 ngày (tùy theo mức độ phức tạp của website) trong điều kiện bên B thực hiện đầy đủ thủ tục thanh toán, và cung cấp dữ liệu đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Điều 3: HÌNH THỨC THANH TOÁN.


3.1. Hình thức thanh toán bằng tiền mặt VNĐ (Việt Nam Đồng). Hoặc chọn các hình thức thanh toán khác như: chuyển khoản ATM, chuyển khoản ngân hàng iBanking, hoặc chuyển khoản trực tuyến qua Paypal, Ngân Lượng, Bảo Kim…

Thông tin tài khoản ngân hàng: ................................................................

3.2. Giá trị tạm tính của hợp đồng là :
 .................................................................................................................. VNĐ
3.3. Phương thức thanh toán :
- Bên B Thanh toán 40% chi phí thiết kế giao diện và 100% phí domain & hostting (nếu có) ngay sau khi ký hợp đồng.
- Bên B thanh toán 50% giá trị hợp đồng nếu không sử dụng domain và hosting của bên A.
- Số tiền tạm ứng: 
..................................................................................................................................... VNĐ
- Số tiền còn lại: 
........................................................................................................................................ VNĐ
Bên B thanh toán cho bên A số tiền còn lại sau khi bên A bàn giao website chạy ổn định.
- Nếu trong quá trình thiết kế, có phát sinh thêm chi phí, bên B có trách nhiệm thanh toán cho bên A đầy đủ khoản chi phí phát sinh ngoài giá trị tạm tính trên.
- Bên B thanh toán cho bên A toàn bộ số tiền còn lại của tổng giá thực tế của hợp đồng ngay khi ký biên bản bàn giao website.


Điều 4: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI BÊN B.


4.1 Trách nhiệm của bên B.
Ø Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu dữ liệu cần thiết theo bản đăng ký, cho bên A.
Ø Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn.
Ø Bên B Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và hàng hóa bán trên website của bên B theo luật pháp của nước CHXHCN Việt Nam.

Quyền lợi của bên B.
Ø Yêu cầu bên A thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đã nêu trên.
Ø Thu hồi toàn bộ dữ liệu mà bên A đã giao cho bên B, đồng thời yêu cầu bên A xoá bỏ toàn bộ dữ liệu đã sao lưu tại hệ thống máy tính của bên A khi hợp đồng này được thanh lý.

Điều 5: TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ CỦA BÊN A.


5.1 Trách nhiệm của bên A.
Ø Thực hiện các công việc được quy định trong kèm theo.
Ø Thực hiện sửa lại các lỗi phát sinh cho hoàn chỉnh trong quá trình bên B tiến hành chạy thử.
Ø Bảo quản và bàn giao lại cho bên B các tài liệu, dữ liệu được giao để thực hiện công việc, sau khi công việc hoàn thành.

5.2 Quyền lợi của bên A.
Ø Yêu cầu bên B cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu đúng hạn.
Ø Tất cả website do chúng tôi cài đặt cho khách hàng, phía dưới chân trang đều có hiển thị dòng chữ: "adtechjsc.com | Thiết kế website | Lam web". Đây là chính sách bắt buộc và áp dụng cho tất cả khách hàng của adtechjsc.com nhằm xác nhận website được thết kế do công ty chúng tôi nhằm quy định về trách nhiệm hỗ trợ web. Chú ý: chúng tôi từ chối bảo trì sửa chữa và phục vụ trong trường hợp khách hàng tự ý xóa bỏ dòng chữ này.
Ø Tạm đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu bên B vi phạm trách nhiệm thanh toán.
Ø Bên A chỉ cài đặt và thiết kế website cho bên B, Nội dung và hàng hóa trên website của bên B thì bên B sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm theo pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam.
Ø Tạm đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu website của bên B có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

Điều 6: BÀN GIAO, BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ.


6.1 Trong vòng 7 ngày kể từ khi bên A bàn giao website đã thiết kế cho bên B, Bên A phải hướng dẫn cho nhân viên của bên B phương pháp sử dụng, khai thác và quản lý thành thạo.
6.2 Bào hành web trong thời gian Bên B còn sử dụng dịch vụ hosting đăng ký tại adtechjsc.com với điều kiện không cung cấp thông tin tài khoản FTP và thông tin quản lý Hosting cho bên B, để bảo đảm bên B không can thiệp vào source code website do bên A cài đặt ban đầu.
6.3 Không bảo hành đối với các website sử dụng hosting bên ngoài. Hoặc đối với các hosting yêu cầu bên A cung cấp thông tin tài khoản FTP và thông tin quản lý Hosting cho bên B.

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG.


7.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị.
7.2 Hợp đồng này được lập thành 02 bản gốc, mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B


Nguyễn Văn ACó thể bạn quan tâm!


Web 500k - Web 1 triệu - Thiết kế web doanh nghiệp - Thiết kế web tin tức - Web bán hàng


Công ty Cổ Phần ADTECH - Địa điểm chuyên SEO Web, Thiết kế Website tại Thanh Hóa

Địa chỉ trụ sở chính: 551 - Quang Trung 2. P. Dong Ve. TP.TH

(Chuyển đổi - Công ty CP VinaBeach) VPGD: 551 - Quang Trung 2 - P. Đông Vệ - Thanh Phố Thanh Hóa

VPGD Hà Nội: Tầng 3, Tòa Nhà Tuancuong Group, Số 43/408, Ngô Gia Tự, Q. Long Biên, HN

Hotline: O89.66.5.66.36

Email: [email protected]

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ để được giải đáp. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của quý vị.

Copyright © ADTechJsc. All right reserved.